תפריט

הגנה עצמית

הזכות להגנה עצמית מבוטאת בכלל התלמוד המפורסם "הבא להורגך השכם להורגו" ומוכרת גם בחקיקה.

ברגע שאנו חשים סכנה, גופנו מפעיל מנגנון אשר קולט את הסכנה ומביא אותנו להגיב במטרה לנטל או למנוע או להדוף סכנה, או לחמוק ממנה, מכאן שניתן להגדיר את צמד המילים הגנה עצמית כפעולה שמבצע אדם לשם הגנה על חייו.

פעולה זו עלולה להיות אלימה ומסוכנת אשר מסבה נזק ואף ליפול לכדי פשע אלים. עם זאת, במישור הפלילי, כאשר אדם מבצע פעולה שפוגעת באדם אחר ובית המשפט מחיל את ההגנה העצמית – לא מטילים עליו אחריות פלילית.

סייג ההגנה העצמית מעוגן בסעיף 34י לחוק העונשין וזו לשונו: 

"לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים."

ההגנה נבחנה ב-"פרשת דרומי", שחיזקה את זכותו של האדם להגן על חייו ועל קניינו, לאחר שבית המשפט זיכה חקלאי בשם דרומי שירה בפורצים לשם הגנה עצמית.

דרומי היה חקלאי בעל חוות בודדים אשר ירה בפורצים שחדרו לחוותו, ברובה שהחזיק בצורה לא חוקית (ללא רישיון). עקב האירוע, נעצר דרומי והוגש נגדו כתב אישום בבית המשפט המחוזי, אולם, מאוחר יותר, זוכה על-ידי בית המשפט מעבירות ההריגה והחבלה בכוונה מחמירה, אך הורשע בעבירת נשיאת כלי נשק ללא רישיון.

הפרשה הביאה להרחבת החוק והוספת סעיף 34י1 אשר זכה לכינוי "חוק דרומי".

עניינו של הסעיף בהגנה עצמית בנסיבות של פריצה לבית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר ונועד לפטור אדם מאחריות פלילית, כאשר הוא נקלע לסיטואציה שמביאה אותו לביצוע פעולה באופן מיידי בכדי להדוף מי שנכנס או פרץ לנכסיו מתוך כוונה לבצע עבירה. הסעיף נבחן כאשר סגרה הפרקליטות תיק נגד אזרח אשר ירה למוות בפורץ שניסה לגנוב את משאיתו.

קיימים אמצעים חוקיים שמאפשרים הגנה עצמית, חלקם מחייבים בהחזקת רישיון מתאים, למשל נשק פרטי ואחרים לא מצריכים החזקת תעודה או רישיון והשימוש בהם חוקי, למשל אקדח גז מדמיע. בנוסף, פותחו מספר טכניקות ואמנויות לחימה.

ניתן לפנות למשרדנו לקבלת מידע נוסף אודות הוצאת רישיון נשק פרטי לצורך הגנה עצמית או רכישת אמצעי הגנה נוספים.

דילוג לתוכן